Socialdemokratiet Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune kan meget mere

Faketa Leto
Alder: 49
By: Veddum
Civilstand: Gift med Haris. Vi har to børn; Harun 27 år og Amina 25 år.
Uddannelse: Maskintekniker. Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion
Stilling: Teknisk konstruktør, JKF Industri
Jobbeskrivelse: Teknisk konstruktør. Mentor og arbejdsmiljørepræsentant

Politiske mærkesager jeg særligt vil arbejde for:
Arbejdsmarked: vi skal have fokus på at gøre vores kommune mere attraktiv så vi kan tiltrække nye borgere til kommunen. Vi skal have fokus på at skabe mere tid til kerneopgaver og minimere arbejdsopgaver som giver ikke-værdi. Vi skal kunne se muligheder i stedet for begrænsninger. Fokus på innovation, vækst og muligheder for de små/store erhvervsdrivende, som kan skabe flere arbejdspladser. Det kan vi opnå med et godt udbud af dagligtilbud, folkeskoler og fritidstilbud.
Børn, unge og ungdomsuddannelse: Fokus på faglighed, tid og kvalitet. Der skal være gode og spændende muligheder for de unge, og det skal være lettere for dem at gennemføre en uddannelse tæt på egen bopæl.
Integration: er lykkedes for rigtig mange, men vi skal have de sidste med. En målrettet indsats fra alle parter vil give positive resultater. Der skal være plads til alle, og nye borgere skal føle sig velkomne i vores kommune.

Derfor er jeg socialdemokrat:
Fællesskab er vores styrke. De stærke skal hjælpe de svage, og den voksende ulighed i vores samfund skal minimeres – et fokus på velfærd.

Mit højeste politiske ønske:
Mere fokus på den positive optimering i den offentlige sektor. Mere vellykket integration.

Bedst ved Mariagerfjord Kommune:
I 1994 kom jeg til Hadsund som flygtning fra Bosnien. Jeg og min familie blev fantastisk modtaget, og vi fik al den omsorg og hjælp, vi havde brug for. Jeg fik mulighed for at tage en uddannelse og finde et arbejde i Mariagerfjord kommune. Nu vil jeg gerne give tilbage. Vi har en skøn og fantastisk natur med mange muligheder for alsidige oplevelser.

Mine interesser:
Min familie, frivilligt arbejde og udvikling af min kreative side.

Det læser jeg helst:
Fagliglitteratur, litteratur om personlig udvikling og kogebøger.

Det lytter jeg til i radioen:
Jeg lytter til P4, Sara og Monopolet og podcasts.

Det ser jeg helst på TV:
Gennem Nyhederne bliver jeg opdateret. Naturprogrammer, håndboldkampe og andre udsendelser, hvor jeg kan strikke til.

Her holder jeg helst ferie:
På de danske øer og i vores sommerhus i Bosnien.

Sociale medier og mig:
Jeg bruger sociale medier meget. Facebook-Instagram bruger jeg til at dele og samle informationer, men også til at følge med i hvad sker i mit store netværk over hele verden.