Socialdemokratiet Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune kan meget mere

Lene Nielsen
Alder: 57
By: Hadsund
Civilstand: Single
Uddannelse: Kontoruddannet
Stilling: Førtidspensionist

Politiske mærkesager jeg særligt vil arbejde for:
Ældreområdet: Den gode alderdom for vores ældre og mennesker med handicap uanset hvor man bor. Med trygge rammer. Med hjælp til selvhjælp, men kan man ikke klare sig selv gives den hjælp der er behov for. Bedre normering på plejecentrene. Der skal fortsat laves mad på plejecentrene. Det skal være nemmere at få tildelt en plejehjemsplads. Vi skal fortsat bruge Musikterapi på ældre- handicap og psykiatriområdet.
Handicapområdet: Borgeren skal ses som ”eksperten” i eget liv. Der skal arbejdes på tværs og være en sammenhæng i tilbuddet. Tilbuddet passer til den enkelte. Det er vigtigt at inddrage de pårørende. Der skal tildeles de ressourcer der er brug for. Opmærksomhed på normeringen til nattevagterne på botilbuddene. Åbne op til det omkringliggende samfund. Med borgernes mulighed for at deltage i samfundslivet, skabe relationer fordi relationer betyder noget hele livet.
Kommunen som arbejdsplads: Fastholdelse af vores dygtige medarbejdere, med fokus på kultur, samarbejde, synlig ledelse. Oprydning i unødvendig dokumentation. Medarbejderen skal ses og høres og med det føle ejerskab til deres arbejde.

Derfor er jeg socialdemokrat:
Mit menneskesyn passer godt til de socialdemokratiske værdier. Fællesskabet træder til når nogen har brug for hjælp.

Mit højeste politiske ønske:
En mere realistisk økonomi til de store velfærdsområder. Til løsning af opgaverne og de behov der er hos borgerne.

Bedst ved Mariagerfjord Kommune:
Jeg er opvokset i Hadsund. Her er familie, venner og netværk. Vores smukke natur kan noget særligt.

Mine interesser:
Familie og venner. Frivilligt arbejde, træning, cykeltur og RaceRunning.

Det læser jeg helst:
Byrådsdagsordner, aviser, en god bog

Det lytter jeg til i radioen:
Nyheder og musik

Det ser jeg helst på TV:
Nyheder, dokumentar, politisk debat

Her holder jeg helst ferie:
Danmark

Sociale medier og mig:
FB i privat sammenhæng og politisk