Socialdemokratiet Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune kan meget mere

Leif Skaarup
Alder: 49
By: Skjellerup
Civilstand: Gift med Lone og har sammen Viktor på 12 år. Der ud over har jeg 2 bonusbørn (Jakob og Mette) som begge er flyttet hjemmefra.
Stilling:
Afdelingsleder
Jobbeskrivelse: Ansat i Fonden Hedehuset som afdelingsleder for beskæftigelse og STU-afdelingen der består af Café På Banen, Café Salt samt Harlekin dagbeskæftigelse. 

Politiske mærkesager jeg særligt vil arbejde for:
En ny vision: Vi vil udfordre den måde, hvorpå vores kommunale system er opbygget. Vi skal tænke i opgaver og tænke helhedsorienteret. Det skal være opgaven, der definerer strukturen, og ikke omvendt. Vi skal skabe løsninger, der fungerer i praksis, og som er forståelige for borgerne. I forbindelse med dette arbejde vil vi gøre en indsats for at bevare og styrke samarbejdskulturen i byrådet. Med god dialog og et bredt samarbejde kan vi få alle perspektiver og ideer på bordet og i fællesskab finde de bedste løsninger for borgerne i Mariagerfjord Kommune.
Den bedste kommune for børn og unge: Vi vil skabe rammerne for, at vores børn kan få den bedste og mest trygge start på livet. Vi vil investere i det gode børne- og ungeliv med fokus på kvaliteten i pasningstilbud og en fortsat udvikling af folkeskolen samt fokus på at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø. Samtidig er det en forudsætning for at kunne tiltrække nye borgere til vores fantastiske kommune.
En sammenhængende kommune med plads til forskellighed: Vi skal i Mariagerfjord Kommune turde spille på lokale styrker og profilere dem uafhængigt af hinanden. Mangfoldigheden er vores styrke, men den skal rummes i et stærkt fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor vi tager vare på hinanden.

Derfor er jeg socialdemokrat:
Et fællesskab med rettigheder og pligter og en grundlæggende interesse i at se helheder og hjælpe dem der har behov for hjælp.

Mit højeste politiske ønske:
At alle beslutninger tager afsæt i at gøre det bedst muligt for dem det drejer sig om.

Bedst ved Mariagerfjord Kommune:
En god geografisk beliggenhed i en formidabel natur. Udover de mange gode arbejdspladser indenfor kommunegrænsen, er der relativ kort afstand rigtig mange andre i de store byer omkring kommunen. Det skal vi blive bedre til at fortælle. Vi har alle forudsætningerne for at skabe befolkningstilvækst, men det bliver slet ikke forløst.

Mine interesser:
De helt store aktive interesser er golf og jagt. Derudover fodbold, men kun som tilskuer.

Det læser jeg helst:
Nyheder og faglitteratur

Det lytter jeg til i radioen:
Næsten altid P3

Det ser jeg helst på TV:
Nyheder og sport – specielt Liverpool FC og Hobro IK bliver fulgt nøje.

Her holder jeg helst ferie:
Stedet er ikke afgørende, bare familien er sammen, og det ikke er alt for varmt.

Sociale medier og mig:
Det er et lidt anstrengt forhold. Jeg følger med på Facebook, men laver ikke så mange opslag og deltager sjældent i debatter da tonen let bliver hård og uden interesse i hvad modparten mener.