Socialdemokratiet Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune kan meget mere

I Socialdemokratiet synes vi, at Mariagerfjord Kommune trænger til nye tanker, der kombinerer ambitioner, vækst og erhvervsudvikling med hensynet til det enkelte menneske, vores børn og naturen. Vi tror på, at Mariagerfjord Kommune kan meget mere.

Det er afgørende for kommunens udvikling, at vi får sikret befolkningstilvækst. Derfor vil vi fortsat arbejde for, at Mariagerfjord Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune for nuværende og kommende borgere.

Vi skal blandt andet sørge for, at kommende forældre ser Mariagerfjord som et attraktivt sted at slå sig ned og stifte familie. Derfor vil vi investere i det gode børne- og ungeliv og skabe rammerne for, at vores børn kan få den bedste start på livet. Samtidig vil vi understøtte udviklingen i kommunens landsbyer, så det fortsat er attraktivt at bosætte sig i de mindre byer, hvor man både er tæt på naturen og hinanden.

Mariagerfjord skal også være en kommune, hvor virksomheder og iværksættere kan udleve drømmene. Derfor vil vi arbejde for at skabe de bedste rammer for at etablere og drive virksomheder.
Et væsentligt punkt for os er at forbedre den kommunale service. Vi vil gerne udfordre den måde, hvorpå vores kommunale system er opbygget. Vi vil skabe løsninger, der fungerer i praksis, og som er forståelige for borgerne. Samtidig ønsker vi at udvikle Mariagerfjord Kommune som en arbejdsplads med arbejdsglæde, rummelighed og mangfoldighed. På den måde kan vi sikre kvaliteten i den kommunale service.

Alle i Mariagerfjord Kommune skal have mulighed for et liv med tryghed, respekt og selvbestemmelse, uanset alder, sygdom eller handicap. For at vi alle kan leve et liv med størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende, mener vi, at sundhed og forebyggelse skal tænkes sammen med blandt andet kultur og fritid, natur og miljø. Derfor vil vi arbejde for at styrke kultur- og fritidsområdet med fokus på at sikre livskvalitet for alle kommunens borgere, ligesom vi vil arbejde for, at Mariagerfjord skal være en mere bæredygtig kommune, der bygger på både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Herunder kan de se vores tanker om de enkelte punkter i vores valgprogram.