Socialdemokratiet Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune kan meget mere

Pia Brøndum
Alder: 49
By: Norup
Civilstand: Mor til Casper på 15 år og Christian på 21 år.
Uddannelse: Pædagog og Butiksassistent
Stilling: Pædagog på Sødisbakke og tillidsrepræsentant for Socialpædagogerne

Politiske mærkesager jeg særligt vil arbejde for:
Trivsel/værdighed for børn, unge, ældre og mennesker med handicap. De ansattes trivsel og arbejdsvilkår. De frivillige ildsjæle i foreningslivet og landsbyerne.
Jeg vil gerne arbejde for at der gøres op med meningsløse og urealistiske indsatser - og at der bliver ryddet op i unødvendigt dokumentation.
Indsatsen skal være meningsfuld og helhedsorienteret for den/dem, det handler om. Der skal arbejdes mere forebyggende og tværfagligt – og der skal være fokus på tillid, forudsigelighed og retssikkerhed.
Jeg vil arbejde for at de ansatte skal være ”klædt på” til arbejdsopgaverne, tværfagligt samarbejde og de ansattes ret til medindflydelse. Der skal arbejdes med faglighed, arbejdsglæde og kultur – og der skal være fokus på tillid, åbenhed og dialog.
Jeg vil arbejde for at de mange ildsjæle i kommunen, der hver dag gør et stort arbejde for en bedre kommune, høres, inddrages og støttes.
Jeg er, som ny byrådskandidat, meget bevidst om at der må tages svære og ikke altid populære valg, men jeg tror på at de fleste borgere kan forstå og acceptere meget, når der er en god grund, og en fornuftig forklaring. Vi skal have en kommune, hvor vi snakker med hinanden og ikke om hinanden.

Derfor er jeg socialdemokrat:
Jeg tror ikke på at der findes et parti, der dækker alle ens holdninger 100 %. Man må forsøge at vælge det parti som passer bedst til ens menneskesyn og værdier – og det er for mig socialdemokratiet.
Jeg ved at alle kan få brug for hjælp eller blive ramt at modgang og så er der brug for at ”de brede skuldre bære det største læs”.

Mit højeste politiske ønske:
En helhedsorienteret, sammenhængende og hurtig hjælp til både borgere og virksomheder. Ansatte, der trives og føler arbejdsglæde. Gennemsigtighed og dialog omkring beslutningerne.

Bedst ved Mariagerfjord Kommune:
Jeg er opvokset i Hadsund. Det meste af min familie bor i MFK. Og så arbejder jeg i Mariager.

Mine interesser:
Børn, hus, have, familie og venner.

Det læser jeg helst:
Faglitteratur

Det lytter jeg til i radioen:
For det meste musik

Det ser jeg helst på TV:
Dokumentar programmer og en god film 

Her holder jeg helst ferie:
Hjemme eller sommerhus i Øster Hurup

Sociale medier og mig:
Facebook – bruger det mest som et informationsmedie i forhold til familie, venner, fagligt og politisk.